Przejdź do treści

EASI – test typologiczny
Identyfikacja motywacji i zachowań

Test typologiczny EASI ułatwia zrozumienie, co kieruje ludźmi, wpływa na powstawanie zrównoważonych, dobrze funkcjonujących i wydajnych zespoły oraz wspiera przywództwo.

easi

EASI zapewnia wgląd w cechy psychologiczne

Testy typologiczne EASI dostarczają managerom i HR wiedzy na temat cech psychologicznych, które leżą u podłoża zachowań ich zespołów i pracowników. Wiedza o tym, co kieruje ludźmi, może pomóc wykorzystać siłę różnorodności.

EASI umożliwia:

 • określenie typu osobowości – można zidentyfikować typ osobowość i czynniki motywujące obecnych pracowników i zespoły,

 • skuteczną komunikację – uzyskasz wspólne ramy dla skutecznej komunikacji w kwestiach związanych z ludźmi,

 • budowanie zwycięskich zespołów – możesz oceniać, zestrajać i budować zwycięskie zespoły oraz efektywność wewnętrzną,

 • fakty dotyczące osobowości – możesz oceniać, zestrajać i budować zwycięskie zespoły oraz efektywność wewnętrzną,

 • korzystna dynamika – możesz przekuć specyficzne cechy ludzkiej osobowości w korzystną dynamikę i sukces biznesowy.

Praktyczne narzędzie pozwalające sprostać codziennym wyzwaniom

EASI to test typologiczny oparty na czterech czynnikach z Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości, które podzielone są na dwie osie orientacyjne: osoba vs. zadanie; kontrola vs. uczestnictwo. EASI klasyfikuje ludzi na cztery podstawowe typy na podstawie wyników testów:

 • Entuzjasta
 • Analityk
 • Wspierający
 • Realizator

Jest często wykorzystywany do rozwoju jednostek i grup poprzez pomoc w poprawie komunikacji. To praktyczne narzędzie pozwalające sprostać codziennym wyzwaniom związanym z relacjami.

EASI składa się z dwóch części: Zachowanie i Motywacja – które mogą być stosowane razem lub osobno, w zależności od celu badania.

Skierowany do pracowników i managerów wszystkich szczebli

EASI jest narzędziem rozwojowym, może być stosowany na wszystkich poziomach w organizacji, tak dla pracowników, jak i menedżerów. Tworzy wartość w wielu kontekstach:

 • rozwój i współpraca,

 • nauczanie/szkolenia,

 • budowanie zespołu,

 • indywidualny rozwój,

 • coaching,

 • doradztwo zawodowe,

 • ocena wyników pracowników,

 • rozwój kultury organizacyjnej.

 Język

EASI jest dostępny w językach: polskim, duńskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, norweskim i szwedzkim.

Jakie dowody naukowe wspierają EASI?

EASI jest testem typologicznym opartym na pięcioczynnikowym modelu osobowości i zawiera treści dotyczące czterech z pięciu czynników: otwartość, sumienność, ekstrawersja i ugodowość. EASI podkreśla związek między codziennym stylem zachowania a stylem motywacji, co stanowi klucz do rozwoju osobistego i zespołowego.

EASI klasyfikuje ludzi na cztery podstawowe typy: entuzjastę, analityka, wspierającego i realizatora. Jest narzędziem wykorzystywanym do rozwoju jednostek i grup poprzez pomoc w poprawie komunikacji.

EASI nadaje się do stosowania z pracownikami na wszystkich poziomach w wielu różnych zastosowaniach jak: budowanie zespołu, rozwijanie współpracy, szkolenie, porady dotyczące kariery, ocena wyników pracowników, rozwój kultury organizacyjnej, rozwój indywidualny, coaching.

EASI posiada kilka standardów krajowych oraz standard międzynarodowy. Połączone próby norm zawierają ponad 20 000 odpowiedzi.

Przy wyborze narzędzia testowego zalecamy zwrócenie uwagi na jego rzetelność i trafność. Rzetelność i trafność testów potwierdzono obszerną dokumentacją.

 

Ważność

Trafność zewnętrzna: osoby biorące udział w teście oceniają uzyskane typy jako rzetelne i trafne: 94% uczestników oceniło zgodność pomiędzy zachowaniem w pracy a EASI jako „bardzo dobrą”.

 • trafność teoretyczna: średnie korelacje między pozycjami w każdej skali są bardzo wysokie (r = 0,55).

 • analiza czynnikowa modelu wykazała dobrą trafność teoretyczną w odniesieniu do modelu pięcioczynnikowego.

 • różnicowe funkcjonowanie elementów (DIF): DIF odrzucono w odniesieniu do płci, kraju, wieku i poziomu wykształcenia. Jest to mocny dowód na to, że EASI sprawdza się równie dobrze, gdy jest stosowany w różnych grupach.

 

Rzetelność

 • Alfa Cronbacha: średnia Zachowania α = 0,87 i średnia Motywacji α = 0,89.

Serdecznie zapraszam do współpracy.


Certyfikowany użytkownik EASI