Przejdź do treści

Michał Jan Bagiński

DISC D3

DISC D3 to narzędzie służące do poznania siebie i innych w sposób głębszy i precyzyjny. Jako certyfikowany konsultant DISC D3, oferuję klientom dostęp do tej zaawansowanej metody diagnostycznej, która pozwala na zidentyfikowanie indywidualnych stylów zachowania, preferencji oraz sposobów komunikacji. Dzięki temu można lepiej zrozumieć siebie, a także swoich współpracowników, partnerów czy członków zespołu.

Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, wyzwania oraz unikalne cechy osobowości, zapraszam do skorzystania z tego narzędzia. Dzięki analizie wyników testu DISC D3, możesz efektywnie pracować nad rozwojem umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i przywódczych. 

Zyskaj przewagę na rynku pracy i w relacjach biznesowych, wykorzystując to zaawansowane narzędzie psychometryczne.

Na jakie pytania odpowiada?

 • Jakie jest Twój styl zachowania?
 • Jaka jest Twoja naturalna reakcja na stres?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jaką wartość wnosisz do organizacji?
 • Jakie są Twoje obszary do rozwoju wynikające ze stylów zachowań
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

Sam DISC to za mało!

Wykorzystując metaforę góry lodowej, DISC to tylko style zachowań, które da się zaobserwować.

Chcąc je lepiej ZROZUMIEĆ, warto przyjrzeć się temu, czego nie widać a co w różnym stopniu wpływa na to, jak się zachowujesz (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 1440 w D3.

To właśnie badanie DISC D3 a nie DISC wskaże nam, dlaczego 2 osoby, które mają bardzo podobne a wręcz takie same profil DISC, podejmują inne decyzje, co innego wpływa na poziom ich długofalowego zaangażowania, w innym stylu prowadzą zespoły czy wykazują inny poziom skuteczności w sprzedaży itd.

DISC D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy, układające się w 2 kategorie:

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, reakcja na zmianę, naturalna odpowiedź na stres, styl organizacji pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju wynikające ze stylu zachowania)

+ sekcja Sales: mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta + jak motywować konkretnego osoby (sekcja dla lidera) + jak współpracować z różnymi stylami zakupowymi klientów

Nieobserwowalne zachowania:

TEAMS (preferowane role/style myślenia o pracy w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

 

Jakie informacje dostarcza wynika badania DISC D3?

POTENCJAŁ:

 • W których obszarach tkwi Twój potencjał?
 • Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu?
 • Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele?
 • Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM (zespołu/produktu/usługi)

na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc.

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

 

Kiedy warto skorzystać z testu komeptencji DISC D3?

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu, w tym sprzedażowego i obsługi klienta
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.
 

W jakich pocesach HR narzędzie DISK D3 przynosi korzyści?

Rekrutacja zewnętrzna

Wynik badania jest wsparciem w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych – przewidujemy skuteczność na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym.

Rekrutacja wewnętrzna

Wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.

Narzędzie dla managerów

Badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Dostarcza praktyczne informacje o tym, jak na co dzień pracować
z poszczególnymi pracownikami, jak pobudzić ich motywację, jak komunikować oczekiwania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach etc.

Badanie potrzeb szkoleniowych i rozwoju kompetencji

Diagnoza pozwala nam określić mocne strony pracownika, ale również potencjalne obszary do rozwoju. Umiejętność czytania wyników pozwala na określenie, w których obszarach pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść jego efektywność.

Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo

Test kompetencji DISC D3 opisuje poszczególne role pracowników w zespole, kluczowe wartości jakimi się kierują, podstawowe zalety i potencjalne ograniczenia dla każdego z zespołu. Dzięki temu dajemy możliwości, aby w pełni rozwinąć talenty, które już są w organizacji.

Sprzedaż i obsługa Klienta

Test kompetencji DISC D3 daje możliwość poznania własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest. Informacje zawarte w raporcie pozwalają nie tylko zrozumieć ludzkie zachowania, ale również przewidzieć reakcję innych, dzięki czemu możemy dostosować swoje zachowania do zachowań Klienta i wzmocnić skuteczność sprzedaży.

Przykłady raportów

Pobierz przykładowe raporty:

DISC D3 Sales – przykład raportu (MJB)

DISC D3 – przykład raportu (MJB)

Zapraszam serdecznie do skorzystania z badania.

Skontaktuj się ze mną, a pomogę Ci wybrać najlepszy wariant.