Nazywam się Michał Jan Bagiński.

 

Posiadam wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych uzupełnione studiami podyplomowymi:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching kariery (uprawnienia doradcy zawodowego),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menadżerskiego,
 • Graduate Certificate In Business Administration w ramach International MPA/MBA Degree Program, studia podyplomowe „Zarządzanie biznesem”.

Obecnie studiuję Poradnictwo psychologiczne oraz interwencje kryzysowe.

 

Ukończyłem szkolenie podstawowe oraz zaawansowane z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz następujące szkolenia specjalistyczne:

 • Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy TSR,
 • TSR w obliczu lęku,
 • Interwencja Kryzysowa w PSR,
 • Praca w oparciu o relacje w diadzie - terapia pary,
 • Praca z rodziną w obliczu rozwodu,
 • Normatywność klienta – normatywność terapeuty – w terapii TSR,
 • Analiza transakcyjna w TSR,
 • Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiego w pracy z klientem po traumie I i II stopień,
 • Zastosowanie TSR i NVC z klientem zgłaszającym objawy depresyjne I i II stopień,
 • Podstawy pomocy psychologicznej TSR,
 • Emocja i potrzeby w TSR,
 • Depresja jako sygnał,
 • Zastosowanie TSR w obszarze zjawisk nazywanych śmiercią,
 • „Lepiej? …jest gorzej… TSR w obszarze zjawisk chronicznych”,
 • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży,
 • Solution Based Counselling Practitioner,
 • Solution-Focused Therapy.

 

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Pracuję pod superwizją prof. Jacka Szczepkowskiego oraz Magdaleny Szutarskiej.